Προστριμένες Shark αντιστάσεις της Vape Think 0.4 x 3 + 0.2 με ωμικότητα 0.3

VAPE THINK PRE BUILT SHARK COIL 0.4 x 3 + 0.2

6,80€Τιμή