ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστριμμένες αντιστάσεις handcrafted framed staple, Ni80 3mm.

Coilology Handcrafted Prebuilt Framed Staple Coil

8,90€Τιμή