Προστριμμένες αντιστάσεις Alien Ni80, από την Coilology, 3mm.

Coilology Handcrafted Prebuilt Coil Alien Ni80 3mm

9,90€Τιμή